Juče je poništen ček, sutra je menica, danas je jedina gotovina koju imate - potrošite je mudro.

Kej Lions
Ponašajte se prema ljudima kao da su onakvi kakvi bi trebalo da budu i pomozite im da takvi postanu.

Johan Volfgang fon Gete
Kada pričate, vi samo ponavljate ono šta već znate, ali ako slušate možda saznate nešto novo.

Dalai Lama
Oni koji na najgori način koriste svoje vreme najviše se žale na to da ga nemaju dovoljno.

Žan de la Brijer